2021 staat in het teken van verandering voor het Nederlands Watermuseum te Arnhem. Dat werd vandaag bekrachtigd door het overhandigen van het eerste exemplaar van een nieuwe toekomstvisie aan Hein Pieper, dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel en tevens vice-voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Bezoekerscijfers en waardering voor het museum zijn nog steeds hoog, maar wat betreft inhoud en inrichting is het museum toe aan een grote vernieuwing.

Vanaf 2019 is er, in samenwerking met onder meer Wageningen Universiteit, onderzocht en onderbouwd wat hiervoor de pijlers moeten worden. Het resultaat hiervan is een helder en bondig visiedocument. Vanwege de bijzondere band met het Waterschap Rijn en IJssel werd het eerste exemplaar van deze duurzame toekomstvisie vandaag overhandigd door voorzitter Margreet van Gastel en bestuurslid Reinoud van Assendelft de Coningh aan dijkgraaf Hein Pieper. 

Het overhandigen van dit eerste exemplaar is tevens het startsein van de volgende fase in het traject, namelijk het verspreiden van deze visie en partners de kans geven om hierbij aan te haken. Het thema water verbindt alle grote kwesties van deze tijd. Het wordt steeds duidelijker dat echte oplossingen voor waterproblemen alleen bereikt kunnen worden door ze in deze samenhang te zien.

Dat betekent dat overheden, organisaties en bedrijven de handen ineen moeten slaan. Maar alle harde technologische oplossingen ten spijt, kan een echte duurzame omgang met water alleen bereikt worden als ook ‘de gewone burger’ zijn gedrag wil aanpassen. Dit besef dringt steeds meer door bij overheden, maar ook drinkwaterbedrijven.

Hier ligt de kracht van het Nederlands Watermuseum; hier ontdek je op een actieve en inspirerende manier het belang van water en word je aangezet tot een duurzame gedragsverandering. Volwassenen maar vooral ook kinderen en jongeren worden via dit nationale museum op een positieve manier geïnspireerd om hun eigen toekomst te bepalen.

Dat gebeurt nu al, maar de geplande vernieuwing zal ervoor zorgen dat het bereik nog groter wordt en de boodschap meer aangepast aan de actuele maatschappelijke opgaven teveel en te weinig water en klimaatverandering. 

Voor meer informatie of om partner te worden, kunt u contact opnemen met bestuur en directie van het Nederlands Watermuseum via t.mathijssen@watermuseum.nl of 026 – 355 1240.

Het visiedocument kunt u hier downloaden.