Het laatste nieuws

Gemeente Arnhem ondersteunt het museum

Gemiddelde leestijd: 1 minuut

Het Arnhems college heeft besloten het Nederlands Watermuseum ondersteuning te bieden om de exploitatietekorten ten gevolge van de coronacrisis op te vangen. Publieksgerelateerde activiteiten vormen het leeuwendeel van de inkomsten. Door gedwongen sluitingen en beperkingen daalde het aantal bezoekers echter van 66.000 in 2019 naar 38.000 in 2020 en zelfs minder dan 25.000 in 2021. De financiële gevolgen hiervan zijn ondanks eerdere steunmaatregelen te groot om zelf op te kunnen vangen.

Met deze ondersteuning geeft de gemeente Arnhem aan oog te hebben voor de maatschappelijke meerwaarde van het museum voor de stad zowel vanuit toerisme, economie, educatie, cultuur, water als klimaat. We zijn de gemeente zeer erkentelijk voor deze steun, die nodig is om de coronacrisis door te komen. Het biedt bovendien de ruimte om samen met onze partners verder te werken aan de transformatie naar een toekomstbestendige vorm en inrichting. Want hoe we omgaan met ons water is cruciaal voor ons allemaal.

Een Nederlandse zomer blijkt ‘ineens’ zowel gortdroge beken als voorbijdrijvende koelkasten te kunnen betekenen. Voor de toekomst zijn bewustwording en gedragsverandering net zo belangrijk als technologische hoogstandjes. Als ‘kidsproof’ museum, geliefd bij schoolgroepen en families, hebben we hier veel aandacht voor. In 2022 lanceren we dan ook meerdere educatieve samenwerkingsprojecten – we houden u graag op de hoogte!