Op 30 december a.s. zal Jos van den Mosselaar afscheid nemen van het Nederlands Watermuseum vanwege het bereiken van zijn welverdiende pensioen. Jos was gedurende 14 jaar met hart en ziel verbonden met het museum. Mede door zijn inspanningen heeft het museum een vaste plek veroverd in de educatie over water. Het onder andere behalen van Kidsproof awards zijn daar een mooi uitvloeisel van.

Ook in moeilijkere tijden wist Jos met zijn kleine team vaste medewerkers en het grote team vrijwilligers het hoofd boven water te houden door gebruik te maken van zijn inventiviteit en grote netwerk, mede daardoor staat er nu een gezonde organisatie met een nog steeds groeiend aantal bezoekers van ruim 60.000 per jaar. Onlangs op 21 oktober jl. mocht het museum haar 1 miljoenste bezoeker sinds de officiële opening in 2004 welkom heten.  Door zijn afkomst uit het Waterschap Rijn en IJssel was Jos vele jaren de goede man op de goede plek en het gezicht van het museum. Na zijn pensionering zal Jos als adviseur van het bestuur bij het museum betrokken blijven. Wij zijn daar Jos zeer erkentelijk voor! En willen hem ook niet zomaar laten vertrekken. Echter COVID-19 laat niet toe om nu het voorgenomen symposium te organiseren in het teken van zijn afscheid en gericht op de toekomst van het museum. We verwachten dat in het voorjaar wel te kunnen doen. Nader bericht over dit event zal volgen.

Het Nederlands Watermuseum staat met het vertrek van Jos van den Mosselaar en de veranderende tijd voor nieuwe uitdagingen. Met ingang van 1 januari a.s. zal Monique Verber, adjunct-directeur, de lopende directeurstaken waarnemen. Monique is al enige jaren aan het museum verbonden en kent het museum van binnen en van buiten. Ondertussen wordt hard gewerkt aan het samenstellen van een bidbook om het museum toekomstbestendig te maken. Met deze duurzame toekomstvisie wordt het komend jaar op pad gegaan om de financiën te verkrijgen voor de vernieuwing van de inhoud van het museum. Onderdeel van deze toekomstbestendige koers zal ook de aanstelling van een interimmanager zijn om het vernieuwende museum de uiteindelijke vorm te geven.

Het Nederlands Watermuseum bruist, maar eerst zullen we op 30 december a.s. afscheid nemen van Jos samen met alle medewerkers.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met voorzitter Margreet van Gastel
tel. 06 – 52 37 52 36