Een deel van de mensheid, dus ook onze bezoekers, heeft een brein dat anders ‘bedraad’ is en dus anders reageert op stress of veel prikkels dan bij de meerderheid. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met autisme. Als museum willen we graag zo inclusief mogelijk zijn. Daarom bood het Nederlands Watermuseum in samenwerking met Krekel Autisme coaching museummedewerkers de kans om eens door de bril van iemand met autisme te kijken.


In de workshops hebben we vanuit verschillende perspectieven ervaren wat autisme is en wat voor effect overprikkeling dan kan hebben op je denken of doen. Het doel was om te helpen begrijpen waarom sommige mensen misschien anders reageren dan je verwacht – en hoe jij daarmee om kunt gaan. Of dat nu bij het museum of ergens anders in je leven is.

Ervaren in een escape room

In een escape room hebben we in diverse ruimtes ervaren welke invloed stress en overprikkeling op jouw lijf, denken en handelen kan hebben. Een reactie van één onze deelnemende vrijwilligers: “Ik was helemaal bekaf, wat een heftige ervaring”.

De Rivier Verbindt

De workshops werden begeleid door Maartje de Vries en zijn onderdeel van de kennisdeling in het project ‘De Rivier Verbindt’. Dit project wordt ondersteund door de Provincie Gelderland vanuit Gelderse thematische verhaallijnen. Het Nederlands Watermuseum organiseerde deze workshop voor medewerkers van de projectpartners Stoomgemaal De Tuut, Museum Tweestromenland en het Arnhems Gemaal. Toen er nog enkele plekken beschikbaar waren hebben we het aanbod om (kosteloos) deel te nemen uitgebreid naar andere Gelderse musea en leden van Erfgoed Gelderland. We zijn blij dat zo ook medewerkers van de Bastei en Fort Pannerden deel konden nemen. Ook met deze instellingen voelen we ons verbonden door de rivier!