Na Waterschap Rijn en IJssel, gaat het Nederlands Watermuseum nu ook aan de slag voor de basisschoolleerlingen in het werkgebied van Waterschap Hunze en Aa’s met “Bloembommen maken in de klas!”

De leerlingen vanaf groep 3 t/m 8 maken kennis met het werk van het waterschap. Het waterschap zorgt voor genoeg water, schoon water en bescherming tegen te veel water. Die bescherming kan bijvoorbeeld een dijk zijn. Sinds eind vorig jaar willen alle waterschappen ook meehelpen aan het verbeteren van de biodiversiteit. Dat kan bijvoorbeeld door de dijken bloemrijker te maken. Door bloemen met sterke wortels te zaaien en minder vaak te maaien, wordt de dijk daardoor ook nog eens sterker! Door zelf bloembommen te maken en deze op een dijk uit te gooien worden kinderen zich meer bewust van het belang van een (bio-)diverse en duurzame dijk.

16/4: Helaas is het niet meer mogelijk voor basisscholen om zich aan te melden voor dit project. Het door het waterschap beschikbaar gestelde budget werd binnen 1 dag bereikt!