Waar wil je meer over weten?

< All Topics
Print

Zoetwatertekort

Het grootste gedeelte van het aarde- oppervlak bestaat uit water. En tóch is er niet genoeg water voor iedereen. Slechts 3 procent van al het water is zoetwater en daarvan is slechts 1 procent bruikbaar als drinkwater. Daarbij is de verdeling van dat drinkwater ook nog eens niet eerlijk. Maar wat en vooral waar zijn de problemen nu eigenlijk en zijn er oplossingen?

zoetwatertekort voorbeeldvragen

  • Hoeveel water bevindt zich in de oceanen?
  • Hoeveel zoetwater is er beschikbaar?
  • Hoeveel zoetwater is geschikt als drinkwater?
  • Welke maatschappelijke problemen veroorzaken een tekort aan zoetwater?
  • Hoe kan de zoetwatervoorraad worden vergroot?
  • Waar lijden de mensen het meeste onder m.b.t. het tekort aan zoetwater?
  • Wat zouden oplossingen kunnen zijn voor het zoetwatertekort?

Bronnen

Internet

Website van Lenntech
Wikipedia waterschaarste
Rijkswaterstaat

Boeken
Titel: Water voor iedereen, auteur: Sally Morgan, ISBN: 9054953756noot: Vanaf blz. 26.
Titel: Het Waterboek, auteur: Piet Duizer & Helen van Vliet, ISBN: 9021616629,noot: Vanaf blz. 56.
Titel: Een dorstige wereld, auteur: Parker, S., ISBN: 9054833823noot: Blz. 28 alternatieven voor drinkwater.

Table of Contents