Waar wil je meer over weten?

< All Topics
Print

zoetwater

Zoetwater is water dat minimale hoeveelheden zout bevat. Hiermee onderscheidt het zoete water zich van zoutwater. Zoetwater heeft zijn oorsprong in neerslag, zoals regen en sneeuw. Het stoomt via rivieren, beken en het grondwater richting de zee.

Ongeveer 97% van het water op aarde bevindt zich in de oceanen en is te zout om als drink-water of voor de landbouw gebruikt te worden. Dus slechts 3% van al het water op aarde is zoetwater. Maar het grootste deel daarvan is niet makkelijk bereikbaar. Ongeveer 70% daarvan zit gevangen in eeuwige sneeuw en ijs. 30% ervan bevindt zich onder onze voeten als grondwater.

Slechts 0,3% van het zoete water zit in de vorm van oppervlaktewater in meren, rivieren en moerassen. 1% daarvan kan slechts als drinkwater gebruikt worden.

In totaal is er 0,0075% zoetwater beschikbaar voor alle mensen, planten & dieren.

Zoetwater Voorbeeldvragen

  • Hoeveel procent van al het water dat op aarde voorkomt is zoetwater?
  • Is het zoete water voor mens en dier makkelijk bereikbaar?
  • Waarvan onderscheidt het zoetwater zich van het zoutwater?
  • Hoeveel procent van het zoete water kan in de praktijk als drinkwater gebruikt worden?
  • Hoe gaat het zoute water over in zoetwater?

Zoetwater bronnen

Internet:
Site over zoetwater
Wikipedia over zoetwater

Boeken

Titel: Meren en rivieren. Auteurs: C.P. Lieckfeld; Wim Tiggers; Ruud Hisgen; Lydia Groen. ISBN: 90-800700 8-4, noot: rivieren en meren.

Titel: Integraal waterbeheer. Gevoel voor zout werken aan de grens tussen zoete en zoute watersystemen, auteur: Rob Bijnsdorp, noot: zoetwatersystemen.

Table of Contents