Waar wil je meer over weten?

< All Topics
Print

Dijken

Overal hebben we in Nederland dijken. Zeedijken, rivierdijken, polderdijken. Van boven gezien lijken het grote lijnen in het landschap. Ze zijn er om te zorgen dat we droge voeten houden, maar vaak doen ze meer dan dat. Als we alle dijken en duinen langs onze kust weg zouden halen zou de nieuwe kustlijn bij Amersfoort liggen.

Voorbeeldvragen dijken

  • Waarom zijn de dijken gebouwd?
  • Hoe is een dijk opgebouwd?
  • Wat is dijkverzwaring en waarom gebeurt dat?
  • Wat zijn de verschillen tussen zomer- en winterdijken?
  • Waarom is de Afsluitdijk gebouwd?
  • Wat is een wiel of waai (kolk) en hoe is die ontstaan?
  • Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van zeedijken en hoe uit zich dat?
  • En wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van rivier- en polderdijken en hoe uit zich dat?
  • Wat is dijkverlegging en waarom gebeurt dat? Zijn duinen natuurlijke zeedijken?

Bronnen dijken

Internet
Ruimte voor de rivier
Waterschap Rijn & IJssel
Wikipedia over Dijken

Boeken
Titel: Het Waterboek, auteur: Piet Duizer & Helen van Vliet, ISBN: 9021616629noot: blz. 25.
Titel: Het woelige water, watermanagement in Nederland, auteur: Hans Verdersmissen, ISBN: 906533467x, noot: mooi boek veel nuttige informatie, blz. 38, 48, 54, 64, 67.
Titel: Nederland Waterstaat, auteur: Toon Schmeink, ISBN: 9071107590noot: erg duidelijk grappig verhaal, blz. 12.
Titel: Nederland Waterstaat, Auteur: Toon Schmeink, ISBN: 9071107590noot: erg duidelijk, blz. 14.

Table of Contents