Het Watermuseum vroeger

Voor het eerst is rond 1404 iets bekend over de St. Agnieten-Begijnenwatermolen. Deze korenwatermolen behoort aan het Agnietenconvent, een nonnenklooster van de Augustijnenorde, dat aan de Beekstraat is gelegen. In het kloostercomplex wonen begijnen; vrouwen die geen kloostergelofte (zoals nonnen) hebben afgelegd, maar wel de belofte hebben gedaan om kuis en gehoorzaam een godsdienstig leven te leiden. Om deze reden noemt men in de vroegere eeuwen de korenwatermolen St. Agnieten-Begijnenwatermolen.

Tot in het begin van de 16de eeuw heeft de molen met een onderslagwaterrad gedraaid. Daarna met twee achter elkaar opgestelde bovenslag waterraderen.

In deze periode is de koren- watermolen leenplichtig aan het kasteel Doorweerth en moet om deze reden gratis een bepaalde hoeveelheid graan malen. Tijdens de 80 jarige oorlog komt het pand in handen van de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Tot 1913 heeft de Begijnenmolen altijd een molenfunctie gehad, daarna niet meer. Het Waterrad is er toen uitgehaald, maar tegenwoordig draait het weer heel wat rondjes. Door de eeuwen heen zijn dit de gebruikers geweest van het pand:

A1404-1524: St. Agnietenklooster
1524-1663: Gedeputeerde Staten van Gelderland
1663-1821: diverse opeenvolgend eigenaars en pachters
1821-1899: H. J. C. J. baron van Heeckeren v. Enghuizen
1899-heden: Gem. Arnhem met verschillende huurders:
1913-1967: Viskwekerij Nederlandse Heidemaatschappij
Jaren 70/80: Restaurants o.a. Bistro De Begijnenmolen
2002-2003: ver- en nieuwbouw tot Watermuseum
13-12-2003: openstelling voor het publiek
07-06-2004: officiële opening Watermuseum

Naast het Watermuseum zit Grand Café aan de Beek.

Nog meer informatie over het gebouw kun je vinden in het Gelders Archief en op deze website.