Algemeen Nut Beogende Instelling

Wat is een ANBI status?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Oftewel de stichting heeft geen winstdoelstelling.

Wat zijn de voordelen van die ANBI- status?

Voor ons is het belangrijk om een ANBI verklaring van de belastingdienst te hebben. Maar niet alleen voor onszelf: Dit is  aantrekkelijker voor donateurs. Als donateur van de gift is prettig te weten dat een gift aftrekbaar voor de belasting is.

Gegevens

Naam: Stichting Nederlands Watermuseum

RSIN: 808303430

Contactgegevens:

Adres: Zijpendaalseweg 26, 6814 CL Arnhem

Telefoonnummer: 026-4452548

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel met tentoonstellingen en educatieve programma’s een zo breed mogelijk publiek te informeren over en te betrekken bij “alle aspecten van zoetwater”. Door het beheren en onderhouden van een voor het publiek toegankelijk educatief watermuseum in en rondom de Begijnemolen in het park Sonsbeek te Arnhem. Verder alles wat hiermee ,rechtstreeks of zijdelings, verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting stelt zich verder ten doel de geschiedenis van de levering van het leidingwater in Nederland vast te leggen en daarvoor de historische collectie van waterleidingbedrijven in Nederland te beheren, behouden en selectief uit te breiden.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door tentoonstellingen en educatieve programma’s te organiseren.

Benieuwd naar de mensen die bij het Watermuseum werken of besturen? Klik op de knop.

Werving van gelden

Verkoop van entreebewijzen
Subsidies
Donaties
Sponsoring
Overige inkomsten (verhuur zalen, horeca)

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De werknemers zijn ingeschaald in een door het museum gehanteerde loonstructuur. De vrijwilligers ontvangen een fiscaal onbelaste vrijwilligersvergoeding.

Download het beleidsplan.

2023

Download het jaarverslag 2023.

Download de jaarrekening 2023.

Download formulier publicatieplicht ANBI

2022

Download de jaarrekening 2022.

Download het jaarverslag 2022.

Download formulier publicatieplicht ANBI